Szanowni Państwo, prosimy o uzupełnienie poniższych danych oraz zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na stronie.
Po zapoznaniu się prosimy o ich akceptację oraz wybór sposobu płatności.
Dane wycieczki
Wycieczka Rejs Seniora 2024 Tallinn, Sztokholm, Helsinki, Ryga
Termin wycieczki 2024-09-02 - 2024-09-07
Nazwa firmy Rejs seniora 2024 indyw.
Koordynator
Cena wycieczki 1900.00 zł / os.
Termin pierwszej raty 2024-04-26 ( 570.00 zł )
Termin drugiej raty 2024-07-15 ( 1330.00 zł )
Termin trzeciej raty 2024-07-15 ( 0.00 zł )
Dane zamawiającego
Faktura zostanie wysłana na wskazany adres email 3 dni po zakończeniu wyjazdu.
Uczestnicy